Garanti och service

Produkter som är menade för privatbruk har i regel en garanti på minst ett år. Garantitiden nämns i produktinformationen. För företagsbruk ges oftast ingen garanti, eller garantin är begränsad. Vissa produkter har dock garanti även i företagsbruk. Ifall produkten har garanti i företagsbruk, nämns detta skilt i produktinformationen.

Vad täcks av garantin?

Garantin täcker sådana fel som inte har uppstått pga. användaren. Sådana är t.ex. tillverkningsfel, felaktiga komponenter/materialer, fel i funktionaliteten osv. Garantin täcker inte användarfel eller fel som uppstår pga slarv eller försummelse, ej heller fel som uppstår pga normalt slitage. Ifall du funderar över om felet täcks av garantin, är du välkommen att kontakta vår kundservice så hjälper vi dig!

Garantiservice

Producenterna och importörerna har olika förfarandesätt gällande garantiservice. Oftast returneras produkten till oss eller importören / servicestället. Ta kontakt med vår kundservice så ger vi noggrannare instruktioner.

Servicetiden kan variera och beror på många olika faktorer, såsom servicekö, typ av fel, tillgängligheten av reservdelar osv. Alla maskiner strävas till att servas så fort som möjligt, så att du kan åter njuta av din produkt. Du kan fråga efter noggrannare servicetidtabell från vår kundtjänst.

Service

Alla märken som vi säljer har också ett serviceställe i Finland. Ofta lönar det sig att reparera dyrare apparater även om garantitiden skulle vara över. Du får kontaktuppgifterna till de olika serviceställena från vår kundservice, så att du kan be ett kostnadsestimat för reparationen. Serviceställena kan ofta även förse dig med reservdelar till din maskin. Kolla även in Cremas reservdelssortiment!

Återvinning

En söndrig apparat som inte mera repareras kan återvinnas genom att föra den till närmaste återvinningspunkt. Du hittar närmaste återvinningspunkt på Avfallsverksföreningens sidor:

http://www.kierratys.info/

Från och med 2005 ansvarar importörerna och producenterna för återvinningen av elektronikavfall. SER-tuottajayhteisö ry har grundats för att sköta om återvinningen inom Finland. Verksamheten finansieras genom en särskild SER-avgift, som inkluderas i priset på alla elektroniska apparater som du köper.

Varukorgen
Din varukorg är tom