0

Registerbeskrivning

1. Registerhållare

PPL Media Ab
Tavastvägen 155 A, 7. vån.
00560 Helsingfors
Tel. +358 (0)10 322 4480

2. Kontaktperson

Samuli Seppävuori
010 322 4480

3. Registrets namn

Cremas kundregister

4. Syfte med användningen av personuppgifter

Registret används för kundkommunikation och upprätthållande av kundförhållandet.

5. Registrets informationsinnehåll

Följande information samlas och sparas gällande kunderna: kundens namn, adressuppgifter, epostadress, beställda varor, kontrollkod för lösenord och marknadsföringstillstånd.

6. Informationskällor för registret

Kontakt- och kunduppgifterna samlas från Crema-webbutikens beställningsformulär, registreringsformuläret och de uppdateringar och ändringar som kunden gjort till registerinnehavaren.

7. Delgivning av informationen i registret

PPL Media Ab ger inte vidare några uppgifter från registret till tredje parter.

8. Övervakning av registret

Endast sådan personal på PPL Media Ab, som behöver registerinformationen i sina arbetsuppgifter, har tillgång och användningsrätt till registret.

Kundregistret sparas i elektronisk form i en låst serverhall, som fyller de krav som Kommunikationsverket ställer (48B/2004M) på sådana fysiska utrymmen. Systemet är skyddat med brandmur för yttre intrång. Datat backupas regelbundet.

All personal som har tillgång till informationen ställs under tystnadsplikt. Information ges åt utomstående endast då det grundar sig på en lag, t.ex. om kunden själv ber om det eller ifall myndigheterna med hänvisning till lagen har rätt ta del av informationen.