0

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

PPL Media Oy
Hämeentie 155 A, 7. krs
00560 Helsinki
Puh. +358 (0)10 322 4480

2. Yhteyshenkilö

Samuli Seppävuori
010 322 4480

3. Rekisterin nimi

Creman asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitoon.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot: asiakkaan nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilatut tuotteet, salasanan tarkistekoodi ja lupa markkinointimateriaalin lähettämiseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan Crema-verkkokaupan tilauslomakkeesta, rekisteröintilomakkeesta ja asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

PPL Media Oy ei luovuta rekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on käyttöoikeus vain PPL Media Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Asiakasrekisteri sijaitsee PPL Media Oy:n laitteilla suljetussa konesalissa joka täyttää Viestintäviraston vaatimukset (48B/2004M) tärkeiden tilojen fyysiselle suojaukselle. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Häiriötilanteiden varalta palvelinten tiedoista otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.